Privacy Policy

De website van Immo New Schmitz werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desalniettemin kunnen Immo New Schmitz en zijninformatieleveranciers niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen en/of fouten in de elektronische prublicatie van www.newschmitz.be. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Immo New Schmitz kan niet verantwoordelijke gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of in geval het goedniet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De inhoud van de site kan in geen enkel opzicht beschouwd worden al seen aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaardiging de verkoper of verhuurder kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar- verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist.

Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,…) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informative en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met Immo New Schmitz.

Als vastgoedmakelaar zijn wij onderworpen aan de plichtenleer van het BIV, ons beroepsinstituut.
BIV, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16/b te 1000 Brussel. Meer informatie op www.biv.be